Thú vị với bộ lịch trà thiết kế bởi Hälssen & Lyon

Công ty Hälssen & Lyon Rebbe đã ra mắt những lá trà mang đặc trưng mỗi một ngày trong 365 ngày của năm mới. Bộ trà này có thể vừa làm lịch theo dõi ngày tháng hàng ngày mà còn có thể giúp bạn đổi khẩu vị hương trà mỗi ngày sao cho thật thú vị. Chỉ cần bỏ 1 lá trà ứng với 1 ngày trong 1 tháng vào trong một chiếc tách và bắt đầu chế nước sôi là bạn có thể có một ly trà nóng thật thơm ngon rồi.

ff19e0b169c35d2a1e720417041e1a02 Thú vị với bộ lịch trà thiết kế bởi Hälssen & Lyon

6e9c72df066b735f5ce472a9128ca027 Thú vị với bộ lịch trà thiết kế bởi Hälssen & Lyon

72f34f1dd6b625b75ad7ca977afd6427 Thú vị với bộ lịch trà thiết kế bởi Hälssen & Lyon

232b26002e51118f2c90ce6147a6f371 Thú vị với bộ lịch trà thiết kế bởi Hälssen & Lyon

c4cfe7930d7c9b1b35ad2e61cd598ad6 Thú vị với bộ lịch trà thiết kế bởi Hälssen & Lyon

ca1834e38faa2e37bf44e45a73f1a5c6 Thú vị với bộ lịch trà thiết kế bởi Hälssen & Lyon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *