Ngôi nhà sang trọng thoáng mát nằm trên đỉnh Đầu Sư Tử

Ngôi nhà sang trọng thoáng mát nằm trên đỉnh Đầu Sư Tử được bao bọc bởi không khí thoáng mát và cảnh quang thiên nhiên tuyệt đẹp của vịnh Bantry tại Cape Town. Đây là kiệt tác kiến trúc của SAOTA.

eecc774bbaa9485614e6000500cf0465 Ngôi nhà sang trọng thoáng mát nằm trên đỉnh Đầu Sư Tử

0fbf8e384f724b0112c866c176bb71ea Ngôi nhà sang trọng thoáng mát nằm trên đỉnh Đầu Sư Tử

19d8648fd090a29176ad6e006c35ad37 Ngôi nhà sang trọng thoáng mát nằm trên đỉnh Đầu Sư Tử

1945e898904c7827e8e845d3d39ca961 Ngôi nhà sang trọng thoáng mát nằm trên đỉnh Đầu Sư Tử

369257 a Ngôi nhà sang trọng thoáng mát nằm trên đỉnh Đầu Sư Tử

543559c0e31f7f2877094a6cc821d235 Ngôi nhà sang trọng thoáng mát nằm trên đỉnh Đầu Sư Tử

2503073f64f2e672f0df84c77618793d Ngôi nhà sang trọng thoáng mát nằm trên đỉnh Đầu Sư Tử

d7454df7994479768873012e33c96867 Ngôi nhà sang trọng thoáng mát nằm trên đỉnh Đầu Sư Tử

e938263ea6f774a322a1ecd55386b374 Ngôi nhà sang trọng thoáng mát nằm trên đỉnh Đầu Sư Tử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *