Ngôi nhà nổi bật với ánh đèn neon chạy dọc theo những món đồ nội thất

Ngôi nhà mang tên Micheli do chính chủ nhân của nó, một KTS danh tiếng Simone Micheli, thiết kế và trang trí nhằm mang đến không gian sống thoải mái, tiện nghi cho mọi thành viên trong gia đình. Chính ánh đèn neon chạy dọc theo những món đồ nội thất đã làm nên sự khác biệt cho không gian trắng giản dị này.

fc02560cada6611d8702f76cb3dc6a49 Ngôi nhà nổi bật với ánh đèn neon chạy dọc theo những món đồ nội thất

0b2e8b301445fe2ad3e72cb5b8506d05 Ngôi nhà nổi bật với ánh đèn neon chạy dọc theo những món đồ nội thất

1afa02d503d4b8bf38693b39eddb0232 Ngôi nhà nổi bật với ánh đèn neon chạy dọc theo những món đồ nội thất

2e3f74f0e285947ce8498048b367172d Ngôi nhà nổi bật với ánh đèn neon chạy dọc theo những món đồ nội thất

22ed36825a80de2d81489873b0750246 Ngôi nhà nổi bật với ánh đèn neon chạy dọc theo những món đồ nội thất

812f3d4fb5ed44414e24feb309990a53 Ngôi nhà nổi bật với ánh đèn neon chạy dọc theo những món đồ nội thất

3371fd425a05e4eb93f71c9ea266b89a Ngôi nhà nổi bật với ánh đèn neon chạy dọc theo những món đồ nội thất

96827ff33ca70ac168ed805a74c1118c Ngôi nhà nổi bật với ánh đèn neon chạy dọc theo những món đồ nội thất

370417 a Ngôi nhà nổi bật với ánh đèn neon chạy dọc theo những món đồ nội thất

a7207be8556d525c28c06d4d30cbbd2c Ngôi nhà nổi bật với ánh đèn neon chạy dọc theo những món đồ nội thất

dba8cc04920eebef81d219b1bcf961e9 Ngôi nhà nổi bật với ánh đèn neon chạy dọc theo những món đồ nội thất

f68780a64512432c62269766e70dd47d Ngôi nhà nổi bật với ánh đèn neon chạy dọc theo những món đồ nội thất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *