Ngôi nhà nhỏ gần gũi thiên nhiên với nhiều cửa sổ

Bằng sự sáng tạo của mìnhm nhà thiết kế website Alek Lisefski đã biến một không gian vô cùng nhỏ hẹp thành một ngôi nhà tiện nghi, ấm cúng và thú vị bao gồm 10 cửa sổ và một cửa chính bằng kính. Ngôi nhà Tiny Project này rất phù hợp cho những ai yêu thích cuộc sống gần gũi thiên nhiên nhé.

db8fd26352fbdfe3a560a517efa23e54 Ngôi nhà nhỏ gần gũi thiên nhiên với nhiều cửa sổ

2d3cd38191f95fa01e660777eac345c2 Ngôi nhà nhỏ gần gũi thiên nhiên với nhiều cửa sổ

2da65c9a2248502062245ccb8c71b527 Ngôi nhà nhỏ gần gũi thiên nhiên với nhiều cửa sổ

7b57151fb6f5a6d8a84a1fb42f309d8c Ngôi nhà nhỏ gần gũi thiên nhiên với nhiều cửa sổ

20da6a2231a7c434e7889769ae9abe12 Ngôi nhà nhỏ gần gũi thiên nhiên với nhiều cửa sổ

42b509f325b0cb29be8b226af841a9e5 Ngôi nhà nhỏ gần gũi thiên nhiên với nhiều cửa sổ

54f1500d2468464ff8700d2d8f07d081 Ngôi nhà nhỏ gần gũi thiên nhiên với nhiều cửa sổ

64e840052fe56358e7c286e38e8cbf2a Ngôi nhà nhỏ gần gũi thiên nhiên với nhiều cửa sổ

205f8ecf4a7920fc95734257c84e1aca Ngôi nhà nhỏ gần gũi thiên nhiên với nhiều cửa sổ

411ccca967b45125b6fd994f6e4809f1 Ngôi nhà nhỏ gần gũi thiên nhiên với nhiều cửa sổ

373910 a Ngôi nhà nhỏ gần gũi thiên nhiên với nhiều cửa sổ

5908630fa7be29198e2da87eb17a2205 Ngôi nhà nhỏ gần gũi thiên nhiên với nhiều cửa sổ

6022057dadfde51a0f71042fc1c1d440 Ngôi nhà nhỏ gần gũi thiên nhiên với nhiều cửa sổ

039394527b3b746026c645077950d0a1 Ngôi nhà nhỏ gần gũi thiên nhiên với nhiều cửa sổ

a4e0b22a2adadaf1ba184ca2ed8f139c Ngôi nhà nhỏ gần gũi thiên nhiên với nhiều cửa sổ

b7c7083ad24d7273f7aa9aff8ea3b511 Ngôi nhà nhỏ gần gũi thiên nhiên với nhiều cửa sổ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *