Ngôi nhà gỗ mang tên Tinbeerwah Residence ở Sunshine Coast

Ngôi nhà gỗ mang tên Tinbeerwah Residence này nằm tại vùng Sunshine Coast của Úc do KTS Richard Kirk thiết kế. Kiến trúc gỗ với trần cao thoáng mát, kiến trúc gỗ và hồ bơi phía trước nhà tạo không gian thư thái cho mọi thành viên trong gia đình.

de72d036c01122ac6c27ed4a85644b4b1 Ngôi nhà gỗ mang tên Tinbeerwah Residence ở Sunshine Coast

0c51cbfc6fdf3b948568dca2ba6dbdc21 Ngôi nhà gỗ mang tên Tinbeerwah Residence ở Sunshine Coast

6d118573c659d77a2791402ca0741def1 Ngôi nhà gỗ mang tên Tinbeerwah Residence ở Sunshine Coast

7f71d52fbaf0f3c2045a3c2f6105fc071 Ngôi nhà gỗ mang tên Tinbeerwah Residence ở Sunshine Coast

54cca0e02e1f7b16cfa3305cfc5c92fa1 Ngôi nhà gỗ mang tên Tinbeerwah Residence ở Sunshine Coast

60b60890a9c1916925b5cc3bb9d77da11 Ngôi nhà gỗ mang tên Tinbeerwah Residence ở Sunshine Coast

244859eba04296517fcc10366dc14baf1 Ngôi nhà gỗ mang tên Tinbeerwah Residence ở Sunshine Coast

374010 a1 Ngôi nhà gỗ mang tên Tinbeerwah Residence ở Sunshine Coast

bab101720dea9e33fb17ddb9eeab1b051 Ngôi nhà gỗ mang tên Tinbeerwah Residence ở Sunshine Coast

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *