Ngôi nhà đầy màu sắc nổi bật giữa New York

Ngôi nhà mang tên Shelter Island độc đáo tọa lạc giữa lòng New York này là một kiến trúc khá ấn tượng & đầy sắc mà do Stamberg Aferiat + Associates thiết kế. Dù là giữa ban ngày hay đêm tối thì trông nó thật hoàn hảo với những mảng màu nổi bật kết hợp với nhau một cách hài hòa.
f249394856df7915dcf3d275bb09a960 Ngôi nhà đầy màu sắc nổi bật giữa New York

6ba0be1c740cf639d19dc44eff1599db Ngôi nhà đầy màu sắc nổi bật giữa New York

9badd7bdc9b796f5976f19fc164e96ba Ngôi nhà đầy màu sắc nổi bật giữa New York

9cbcb676ce33feab2c32511923a0b83f Ngôi nhà đầy màu sắc nổi bật giữa New York

834a27d67ddd11ca4815e5cd7134b319 Ngôi nhà đầy màu sắc nổi bật giữa New York

8076ca87127d5a2bb13718829b07508a Ngôi nhà đầy màu sắc nổi bật giữa New York

366995 a Ngôi nhà đầy màu sắc nổi bật giữa New York

d75ec6ac2115f81b1e50ee62d166fd86 Ngôi nhà đầy màu sắc nổi bật giữa New York

dc59b38bb0a41aa5463d063aea3107a8 Ngôi nhà đầy màu sắc nổi bật giữa New York

e8332158955eabc0fbdb3e89107e1781 Ngôi nhà đầy màu sắc nổi bật giữa New York

eda6168e992be536b50fe2d67554f52f Ngôi nhà đầy màu sắc nổi bật giữa New York

f067192a26a1b5ad86506267a1667faf Ngôi nhà đầy màu sắc nổi bật giữa New York

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *