Ngôi nhà đậm chất nghệ thuật nằm tại Portsmouth, New Hampshire

Ngôi nhà nằm tại Portsmouth, New Hampshire này là một kiến trúc khá ấn tượng với ngoại thất tinh tế tương phản với nội thất được bày trí đậm chất nghệ thuật. Đây là một thiết kế đầy tính sáng tạo được phối hợp hài hòa giữa nhiều phong cách trang trí đa dạng của KTS Patty Kennedy.

f19dd9b5eafc928d003d7dd5e499df5e Ngôi nhà đậm chất nghệ thuật nằm tại Portsmouth, New Hampshire

0abc3ef9bff721024bba372daf2c0f31 Ngôi nhà đậm chất nghệ thuật nằm tại Portsmouth, New Hampshire

1b27d1c6ba57ffeaa7fee97c0a501e67 Ngôi nhà đậm chất nghệ thuật nằm tại Portsmouth, New Hampshire

7d4f802f8cf57daa3a9d2d36d4848c22 Ngôi nhà đậm chất nghệ thuật nằm tại Portsmouth, New Hampshire

231a08864669f9796d7e3068b554f1bb Ngôi nhà đậm chất nghệ thuật nằm tại Portsmouth, New Hampshire

4022e42612ae27aecb4a3daf06769a66 Ngôi nhà đậm chất nghệ thuật nằm tại Portsmouth, New Hampshire

371592 a Ngôi nhà đậm chất nghệ thuật nằm tại Portsmouth, New Hampshire

b4a97234a6396fafa54324530bfc61ad Ngôi nhà đậm chất nghệ thuật nằm tại Portsmouth, New Hampshire

b86ca071f8edafdfd00d87315cb97611 Ngôi nhà đậm chất nghệ thuật nằm tại Portsmouth, New Hampshire

b8138eab2378a5be1ca4e978f9ebf510 Ngôi nhà đậm chất nghệ thuật nằm tại Portsmouth, New Hampshire

e9b73eaa8c11ddaaff2281bc3181222d Ngôi nhà đậm chất nghệ thuật nằm tại Portsmouth, New Hampshire

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *