BST nội thất ROOM lắp ghép tiện lợi

2 NTK Erik Olovsson và Kyuhyung Cho đã thành công khi cho ra mắt BST nội thất ROOM này. Điểm đặc biệt của nó chính là bạn có thể tự tay sáng tạo kiểu dáng cho các loại tủ, kệ, bàn, ghế từ các mảnh ghép riêng biệt. Mời các bạn cùng xem qua một số kiểu nhé!
c3aa1003ce6accaec7065f4b4f267815 BST nội thất ROOM lắp ghép tiện lợi

1cb75e467f490dc640492740e514fe04 BST nội thất ROOM lắp ghép tiện lợi

30a2f356a422a5c8f7c3bcb828a3cd26 BST nội thất ROOM lắp ghép tiện lợi

73d289e583cdee3bc1521b7e283bdd7a BST nội thất ROOM lắp ghép tiện lợi

081ad00166e45045b34dfe783af6d242 BST nội thất ROOM lắp ghép tiện lợi

376250 a BST nội thất ROOM lắp ghép tiện lợi

94740936c24f0c14bba076dd495dbd90 BST nội thất ROOM lắp ghép tiện lợi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *